Het Gemeentebestuur Evere hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

1 Identiteit

Het Gemeentebestuur van Evere heeft verschillende persoonsgegevens nodig over de mensen die solliciteren naar een functie binnen onze administratie.

2 Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor:
• Behandeling van uw aanvraag
• Een aanbod te bieden op basis van uw vaardigheden

 

3 Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van je toestemming, gerechtvaardigd belang, wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

 

4 Rechten van leerlingen en ouders

  • U kunt uw gegevens zelf bekijken, corrigeren, verwijderen of laten verwerken via uw "Mijn jobsite" -account
  • U kunt een kopij van uw persoonlijke gegevens afdrukken.

 

 5 Bewaarperiode

Uw gegevens worden 24 maanden na uw aanvraag vernietigd.

 

6 Vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig de Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018, die op haar beurt werd omgezet in de Belgische wetgeving door de kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

 

7 Functionaris gegevensbescherming

Het Gemeentebestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming (privacy@evere.brussels). Hij ziet erop toe dat het Gemeentebestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.

 

8 Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.