Functieomschrijving

Technisch coördinator/coördinatrice socio-economische acties duurzame wijkcontracten (DWC)

Functie

OPDRACHT

Als technisch coördinator/coördinatrice socio-economische acties duurzame wijkcontracten (DWC) heb ik de opdracht de projecten op technisch, organisatorisch en administratief vlak te coördineren en op te volgen.

Mijn opdracht bestaat erin:

 • de socio-economische projecten op organisatorisch en administratief vlak te coördineren, in samenwerking met de projectleider;
 • de bouw-, inrichtings- en renovatieprojecten die deel uitmaken van het programma van het duurzaam wijkcontract te beheren op administratief vlak;
 • te zorgen voor technische expertise binnen de dienst, het publieke bouwheerschap te vertegenwoordigen en de projectontwerpers en studiebureaus tijdens de verwezenlijking van de projecten te begeleiden.

ALGEMENE ACTIVITEITEN

 • De studiebureaus begeleiden bij het opstellen van ramingen en grafische documenten (schetsen, voorontwerp enz.)
 • De studiebureaus begeleiden bij de aanvraagdossiers voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen
 • De studiebureaus begeleiden bij de mededingingsdossiers en deelnemen aan de gunning van zowel opdrachten voor werken als voor studieopdrachten
 • De studiebureaus begeleiden bij de uitvoeringsdossiers
 • De studiebureaus begeleiden voor de oplevering van het bouwwerk met in achtneming van de regels
 • De verschillende administratieve taken met betrekking tot de ontwikkeling van de projecten uitvoeren en als schakel fungeren met de subsidiërende overheid
 • De hiërarchische verantwoordelijke op de hoogte brengen in geval van gebrekkige werking: functioneel, intermenselijk enz.
 • De wetgeving met betrekking tot de dienst toepassen
 • De projectontwerpers bijstaan in het kader van technische adviezen over de staat van de gebouwen en de infrastructuur
 • Zorgen voor het administratieve beheer van de bouw-, inrichtings- en renovatieprojecten
 • De regelgeving met betrekking tot de dossiers opvolgen (toepassing van de wetgeving met betrekking tot architectuur, stedenbouw, DWC, subsidies en toezicht)
 • Zorgen voor de technische opvolging en de begeleiding van de gebruikers/beheerders tot aan de definitieve oplevering
 • Opstellen en bezorgen van de as-builtdossiers, de postinterventiedossiers voor werken en alle technische inlichtingen die nodig zijn voor het goede beheer van de infrastructuur
 • Zorgen voor technische expertise
 • Zorgen voor technische expertise wat de bouw-, inrichtings- en renovatieprojecten betreft
 • Samenwerken met de collega’s
 • Als vertegenwoordiger van de bouwheer de conformiteit van de werken controleren met het oog op de kwaliteit
 • De socio-economische projecten coördineren
 • De uitvoerbaarheid van de programma's op technisch, economisch en menselijk vlak bestuderen
 • De operationele doelstellingen en acties van de dienst in verband met de socio-economische, bouw-, inrichtings- en renovatieprojecten uitvoeren
 • De taken van de functie uitvoeren en zorgen voor de uitvoering van de acties en de opvolging van de operationele doelstellingen van het bestuur
 • De relaties met de gemeentediensten transversaal beheren en onderhouden binnen het specifieke kader van het wijkcontract
 • De bouw-, inrichtings- en renovatieprojecten beheren op technisch gebied
 • Informatie verstrekken en voorstellen formuleren aan de hiërarchie
 • De synergieën tussen de verschillende socio-economische projecten van het duurzaam wijkcontract initiëren en faciliteren, alsook met de andere bestaande initiatieven in de wijk en omgeving
 • Regelmatig coördinatievergaderingen met de socio-economische partners organiseren
 • Regelmatig dienst- en teamvergaderingen organiseren en eraan deelnemen (samenwerking garanderen, vastgestelde termijnen naleven, prioriteiten doorgeven enz.)
 • Kennis en goede praktijken delen en in dit kader de aanzet geven om interne werkprocedures uit te werken
 • Deelnemen aan een aanhoudende en solidaire samenwerking tussen de leden van het bestuur
 • Deelnemen aan en verslag uitbrengen van de projectvergaderingen en de teamvergaderingen in samenwerking met de hiërarchie
 • De dossiers die worden voorgelegd aan het college, de raad, de toezichthoudende en subsidiërende overheden voorbereiden en opvolgen
 • De verschillende projectfasen plannen en aanpassen
 • De administratieve en technische bepalingen van de bestekken opstellen, nagaan, ze aanbesteden, de offertes vergelijken en analyseren
 • De projectdragers ondersteunen in de ontwikkeling van hun acties, waken over het goede verloop en zorgen voor de evaluatie van die acties
 • De projectgebonden administratieve taken superviseren: brief- en mailwisseling, telefonische contacten enz.
 • De facturatie superviseren: de facturen en de eindafrekeningen controleren en zorgen voor terugkoppeling aan de ondernemingen en andere tussenkomende partijen
 • Nauw samenwerken met de betrokken diensten om de projecten architecturaal en financieel in goede banen te leiden

Profiel

DIPLOMA: In het bezit zijn van een Master diploma Architectuur of Ingenieurswetenschappen

COMPETENTIES

 • Professioneel en integer handelen
 • Analyseren
 • Communiceren
 • SamenwerkenEen eigen netwerk creëren, uitbouwen en gebruiken
 • Blijk geven van creativiteit
 • Zich aanpassen
 • Eigen werk structureren
 • Resultaatgericht werken
 • Bureautica kennis (Excel, Word, Access, Outlook, Powerpoint, Internet)
 • Grafische software 2D en 3D
 • Classificatie- en archiveringsmethoden
 • Instrumenten voor planning en opvolging
 • Projectbeheertechnieken
 • Communicatietechnieken
 • Werking van het gemeentebestuur en zijn diensten
 • Classificatie- en archiveringsmethoden
 • Spellings- en grammaticaregels
 • Kennis van het Nederlands is een pluspunt


Aanbod

INDIENSTTREDING: 01.01.2024 – Contract van bepaalde duur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

 • Online op:wo 7 februari 2024
 • Locatie: Gemeentebestuur van Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel OFFICE FRONT
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]