Functieomschrijving

Projectbeheerder - Dienst Huisvesting

Functie

OPDRACHT

Als dossierbeheerder ben ik verantwoordelijk voor de specifieke dossiers die verband houden met mijn vakgebied, dat wil zeggen het in goede staat houden van de eigendommen door mijn expertise. Ik zorg voor de uitvoering van renovatie-, opfrissings- en inrichtingsprojecten of van kleine bouwprojecten met name in de gemeentelijke woningen, rekening houdend met de administratieve, technische en budgettaire verplichtingen. Ik doe een beroep op de specialisten van mijn intern en/of extern netwerk en werk er nauw mee samen. Ik draag bij aan de goede werking van de dienst.

TAKEN & ACTIVITEITEN

Onderstaande lijst met verantwoordelijkheden en taken fungeert als voorbeeld en is niet beperkend. Zij heeft als doel de kernactiviteiten van de functiehouder te beschrijven. De direct leidinggevende kan de functiehouder vragen om zijn back-up te zijn wanneer hijzelf afwezig is.

Functies

Werkzaamheden in hun context

 • De behoeften, aanvragen en gegevens analyseren
 • Gegevens invoeren en registreren
 • De dossiers samenstellen, opstellen en bijwerken
 • Zorgen voor de opvolging van de dossiers met inachtneming van de termijnen
 • Een intern en/of extern netwerk uitbouwen
 • Voorstellen doen om de procedures te verbeteren
 • Voorstellen doen om het klassement te verbeteren
 • Informeren, raad geven en adviezen uitbrengen op taalkundig vlak
 • Rapporteren aan de hiërarchie over de vorderingsstaat van de dossiers en de projecten
 • Ondersteuning bieden aan de goede werking van de dienst
 • Informatie opzoeken

Dossierbeheer:

 • Bij incidenten of ongevallen de controle uitvoeren om elke twijfel weg te nemen: bezoek ter plaatse, vaststelling, bewarende maatregelen (na afspraak met de huurders)
 • Uitvoering van de onderhouds- en herstellingswerken en opvolging van de werken tot de definitieve oplevering na voorstel aan de verantwoordelijke
 • Opstelling van de meetstaat, het technische bestek van de werken of diensten en eventuele plannen voor de herstellingen, verbouwingen en het onderhoud van de eigendommen (+ onderhoudscontracten)
 • Zorgen voor de opvolging van de onderhoudscontracten voor de speciale technieken in de gebouwen (brand, ventilatie, verwarmingsketel, schoonmaak, reiniging enz.)
 • Op zoek gaan naar subsidies en die zo vaak mogelijk aanvragen
 • Zorgen voor de opvolging van de werken tot de voorlopige en de definitieve oplevering
 • De dossiers voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning samenstellen
 • De dossiers met betrekking tot, onder andere, het verkrijgen van de technische keuringen samenstellen, opstellen en opvolgen

Administratief beheer

 • Zorgen voor het administratieve beheer dat verband houdt met de behandelde dossiers
 • De dossiers, termijnen, uitgaven controleren (bijv. overheidsopdrachten, begroting, onderhoud)
 • Beheer van de inkomende en uitgaande post
 • Verslagen, notulen van werfvergaderingen of andere vergaderingen opstellen
 • Brieven schrijven
 • Informatie doorgeven (opwaarts, neerwaarts)
 • Post doorgeven
 • Kennisnemen van de codes in de software voor het beheer van de eigendommen (Immoassist)

Profiel

DIPLOMA: In het bezit zijn van een Bachelor diploma in bouwkunde en bouwkundig tekenen.

Ervaring in het beheren van vastgoed en in het bijzonder het onderhoud ervan

COMPETENTIES

 • Professioneel en integer handelen
 • Analyseren
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Een eigen netwerk creëren, uitbouwen en gebruiken
 • Zich aanpassen
 • Eigen werk structureren
 • Resultaatgericht werken
 • Bureautica kennis (Excel, Word, Access, Outlook, Powerpoint, Internet)
 • Grondige kennis van de behandelde materie
 • Kennis van de regels voor huurcontracten, mede-eigendom, verdeling van lasten, enz.
 • Tekentechnieken
 • Grondige kennis van bouwtechnieken
 • Kennis van materialen
 • Kennis van speciale technieken
 • Technieken voor vastgoedbeheer
 • Techniek voor het opstellen van een meetstaat
 • Huisvestingscode
 • Wetgeving die specifiek betrekking heeft op gemeentelijke woningen
 • Wetgeving en regelgeving inzake overheidsopdrachten
 • Zich duidelijk kunnen uitdrukken
 • Spellings- en grammaticaregels
 • Schrijfvaardigheid

Taal

Nederlands / Frans

Aanbod

INDIENSTTREDING: Vanaf 01.05.2024 – Contract van onbepaalde duur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators

Functie GSM met split billing

 • Online op:vr 23 februari 2024
 • Locatie: Gemeentebestuur van Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel OFFICE FRONT
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]