Functieomschrijving

Secretariaat - Kinderopvang

Functie

Ik ben verantwoordelijk voor de dossiers van de kinderopvang met inachtneming van de wetgeving, de geldende procedures en de richtsnoeren van de hiërarchie. Ik doe een beroep op de deskindigen van mijn intern en/of extern netwerk en werk in synergie met hen.

TAKEN & ACTIVITEITEN :

Onderstaande lijst van verantwoordelijkheden en taken wordt gegeven als voorbeeld en is niet beperkend. Ze heeft als doel om de belangrijkste activiteiten van de titularis van de functie te beschrijven. Deze laatste kan door de algemene directie worden belast met elke andere taak die de belangen van de werkgever dient en waarvoor hem de gepaste middelen werden verschaft.

Algemene activiteiten:

 • Onthalen, informeren en doorverwijzen
 • Behoeften, aanvragen en gegevens onderzoeken
 • Documenten klasseren en archiveren
 • Gegevens klasseren en archiveren
 • Communiceren met de betrokken partijen
 • Dossiers opstellen, aanmaken en opvolgen met inachtneming van de termijnen
 • Een intern en/of extern netwerk uitbouwen en onderhouden
 • Gegevens in verband met invorderingen en met het personeel invoeren en verwerken
 • Voorstellen formuleren om de procedures te verbeteren
 • De leveringsvoorraad beheren
 • Beheer van de telefoonoproepen
 • Documenten kopiëren/ scannen
 • Aanvragen noteren en doorgeven
 • Bij de hiërarchie verslag uitbrengen over de vordering van dossiers
 • Informaties opzoeken/ actualiseren
 • Punten die aan het college moeten worden voorgelegd, opstellen
 • Documenten opstellen, uittikken een vormgeven
 • De binnenkomende en uitgaande post sorteren en versturen
 • De budgetten controleren en bestelbonnen opstellen

Profiel

DIPLOMA

 • Diploma hoger secundair onderwijs

COMPETENTIES

 • Handelen met integriteit en professionalisme
 • Analyseren
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Een netwerk uitbouwen
 • Zich aanpassen
 • Eigen werk structureren
 • Resultaat gericht werken

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Bureautica (Excel, Internet, Outlook, Word)
 • Planning- en opvolgingstools
 • Werking van het gemeentebestuur en de diensten
 • Telefoon
 • Classificatie- en archiveringsmethode
 • Interne procedures
 • Gemeentelijk reglement
 • Nieuwe Gemeentewet
 • Zich duidelijk uitdrukken
 • Spellings- en spraakkunstregels
 • Redactionele technieken

Taal

Nederlands

Aanbod

INDIENSTTREDING: 04.12.2023 - Contract van onbepaalde duur 18u/week

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, evenwicht privéleven/professioneel leven, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

 • Online op:do 23 november 2023
 • Locatie: Kinderdagverblijf de Hummeltjes

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel OFFICE FRONT
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]