Functieomschrijving

Verantwoordelijke van de dienst IDPB - Preventieadviseur niveau I (niveau A)

Functie

OPDRACHT

 • In relatie met de analyse van de risico’s:
  • meewerken aan de identificatie van de gevaren;
  • een advies geven over de resultaten van de risicoanalyse volgend uit de omschrijving en de bepaling van de risico’s en maatregelen voorstellen om over een voortdurende risicoanalyse te beschikken;
  • een advies geven en voorstellen formuleren om het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan op te stellen, uit te voeren en aan te passen; plus informatie;
 • Deelnemen aan het onderzoek van de factoren die een invloed hebben op het plaatshebben van ongevallen of voorvallen en aan het onderzoek van de bepalende oorzaken van elk ongeval dat heeft geleid tot een arbeidsongeschiktheid;
 • Deelnemen aan de analyse van de oorzaken van beroepsziekten;
 • Deelnemen aan de analyse van de oorzaken van de psychosociale risico’s op het werk;
 • Bijdragen tot en meewerken aan het onderzoek van de fysieke en mentale belasting op het werk, de aanpassing van de technieken en de arbeidsomstandigheden aan de menselijke fysiologie evenals de voorkoming van overmatige professionele fysieke en mentale vermoeidheid en deelnemen aan de analyse van de oorzaken van aandoeningen te wijten aan de werkdruk;
 • Advies verlenen over de organisatie van de werkplaatsen, de werkposten, de omgevingsfactoren en de fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting en over de andere elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk die aanleiding kunnen geven tot psychosociale risico's op het werk;
 • Advies verlenen over de hygiëne op de werkplaats met name de keukens, refters, kleedkamers, sanitaire voorzieningen, werk- en rustzitplaatsen en andere bijzondere sociale voorzieningen eigen aan de onderneming bestemd voor de werknemers;
 • Advies verlenen over het opstellen van instructies met betrekking tot:
  • het gebruik van de arbeidsmiddelen;
  • het gebruik van de chemische en kankerverwekkende stoffen en preparaten en biologische agentia;
 • het gebruik van de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen;
 • de brandpreventie;
 • de toe te passen procedures in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar.

TAKEN

 • Voorstellen doen om de werknemers te verwelkomen, voor te lichten, op te leiden en te sensibiliseren in verband met de maatregelen met betrekking tot hun welzijn bij de uitvoering van hun werk dat van toepassing is in de onderneming of instelling, en meewerken aan de maatregelen en om propagandamiddelen uit te werken die in dit verband door het Comité worden vastgesteld;
 • De werkgever en het Comité een advies bezorgen over alle projecten, maatregelen of middelen die de werkgever overweegt toe te passen en die rechtstreeks of onrechtstreeks, onmiddellijk of op termijn, gevolgen kunnen hebben voor het welzijn van de werknemers;
 • Deelnemen aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat betreft de ondernemingen van buitenaf en zelfstandigen en meewerken aan de coördinatie, de samenwerking en de informatie in verband met veiligheid en gezondheid wat betreft de ondernemingen en instellingen die aanwezig zijn op eenzelfde arbeidsplaats of wat betreft de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
 • Ter beschikking staan van de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers voor alle vragen over de toepassing van de wet en de codex en deze, desgevallend, voor advies voorleggen aan de externe dienst;
 • Interne spoedprocedures helpen uitwerken en de te nemen maatregelen helpen toepassen in geval van ernstig en onmiddellijk gevaar;
 • De eerste hulp en dringende verzorging helpen organiseren voor de werknemers die het slachtoffer zijn van een ongeval of onpasselijkheid;
 • Instaan voor het secretariaat van het comité;
 • Alle andere opdrachten die worden opgelegd door de wet en de codex, uitvoeren.

Profiel

PROFIEL:

 • In het bezit zijn van een master-/licentiaatsdiploma.
 • In het bezit zijn van het brevet van preventieadviseur niveau I

COMPETENTIES

 • Tweetalig FR/NL zijn;
 • Bureautica (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), computerprogramma dat wordt gebruikt door de IDPB;
 • Kennis van de wet op het welzijn op het werk, de Codex, het ARAB, het AREI;
 • Kennis van de Belgische wetgeving en de Europese richtlijnen;
 • In staat tot zelfontwikkeling;
 • Vaardigheden inzake projectbeheer;
 • Vaardigheden inzake het lezen en analyseren van het grondgebied;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Vaardigheden inzake het analyseren, interpreteren en presenteren van de resultaten.

Aanbod

INDIENSTTREDING: Onmiddellijk - Contract van onbepaalde duur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

De Gemeente Evere selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren. We zullen rekening houden met eventueel noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie in de administratie.

 • Online op:vr 21 juni 2024
 • Locatie: Gemeentebestuur van Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel OFFICE FRONT
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]