Functieomschrijving

Projectbeheerder - Huisvestingsplan

Functie

OPDRACHT

Als projectbeheerder - Huisvestingsplan ben ik verantwoordelijk voor de projecten die verband houden met mijn vakgebied, het aankoop-, renovatie-, verkoopbeleid van woningen (akten, schattingen, begroting, college/raad, subsidiedossiers). Ik doe een beroep op specialisten van mijn intern en/of extern netwerk en werk er nauw mee samen.

TAKEN & ACTIVITEITEN

 • Kennis over het vakgebied bijwerken
 • De behoeften, aanvragen en gegevens analyseren
 • De overheidsopdrachten met betrekking tot de projecten beheren
 • Budgetteren
 • Gedurende de projecten communiceren en de belanghebbende partijen mobiliseren
 • De fasen en termijnen van de projecten bepalen en plannen
 • Een intern en/of extern netwerk uitbouwen
 • Verbeteringsvoorstellen formuleren
 • De subsidies beheren
 • De projecten starten
 • Tegengaan van leegstaande woningen (contact met de eigenaars, opnieuw op de markt brengen, openbaar beheer recht)
 • Tegengaan van ongezonde woningen, hulp bij herhuisvesting, in contact met het gewest
 • Tegengaan van woningverlies in samenwerking met het OCMW
 • Tegengaan van illegale toeristische logies
 • Vergaderingen organiseren en leiden waaronder de jaarlijkse vergadering van het begeleidingscomité
 • Fungeren als contactpersoon met het Gewest
 • De projecten sturen, opvolgen in naleving van de termijnen en het toegekende budget
 • Tussentijdse evaluaties uitvoeren en eventuele aanpassingen doorvoeren
 • Verslag uitbrengen aan de hiërarchie en de subsidiërende overheden (in voorkomend geval over de voortgang van de projecten)
 • Zoeken naar / bijwerken van informatie, kennis en competenties inzake architectuur en/of onroerend goed om de haalbaarheidsstudies uit te voeren tijdens de aankoop van onroerende goederen
 • Documenten en verslagen opstellen
 • Overeenkomsten waaronder verkoop- en aankoopakten volledig opvolgen
 • Opvolging van de socialisatie van de huur van de gemeentelijke woningen
 • Opvolging van overeenkomsten en andere verkoophandelingen, aankopen in hun geheel

Profiel

DIPLOMA: In het bezit zijn van een Master diploma Architectuur, Jurist of Vastgoed.

COMPETENTIES

 • Professioneel en integer handelen
 • Analyseren
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Eigen netwerk creëren, uitbreiden en gebruiken
 • Zich aanpassen
 • Eigen werk structureren
 • Resultaatgericht werken
 • Bureautica kennis (Excel, Word, Access, Outlook, Powerpoint, Internet)
 • Grafische software 2D en 3D
 • Immoassist
 • Kennis van bouwtechnieken
 • Kennis van materialen
 • Tekentechnieken
 • Projectbeheertechnieken
 • Waarderingstechnieken voor onroerende goederen
 • Tweetalig zijn Nederlands / Frans
 • Classificatie- en archiveringsmethoden
 • Veiligheidsregels en -voorschriften
 • Wetgeving en regelgeving inzake overheidsopdrachten
 • Wetgeving en regelgeving inzake huisvesting en onroerend goed
 • Zich duidelijk kunnen uitdrukken
 • Spellings- en grammaticaregels
 • Schrijfvaardigheid

Aanbod

INDIENSTTREDING: Onmiddellijk – Contract van bepaalde duur 36u/week voor een specifieke missie.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST: Tot 31.12.2024 - verlengbaar.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators

Functie GSM met split billing

 • Online op:do 15 december 2022
 • Locatie: Gemeentebestuur van Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel OFFICE FRONT
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]