Functieomschrijving

Operationeel Verantwoordelijke Interne Controle (A1)

Functie

Functie

Conform de bepalingen van de Nieuwe gemeentewet staan de gemeenten in voor de interne controle op hun activiteiten.

Onder interne controle verstaat men het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken van de doelstellingen, het naleven van wetten en procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie, het efficiënt en economisch gebruik van middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen van fraude.

Het interne controlesysteem bepaalt op welke wijze de interne controle wordt georganiseerd, met inbegrip van de te nemen controlemaatregelen en –procedures en de aanwijzing van de personeelsleden die ervoor verantwoordelijk zijn, en de rapporteringsverplichtingen van de personeelsleden die bij het interne controlesysteem betrokken zijn.

Opdracht

Als rechterhand van de gemeentesecretaris in zake de organisatie van de interne controle ben ik er bij wijze van spreken de belichaming van. Vertrekkend van mijn expertise in de materie zorg ik voor de bekendmaking en de demystificatie van het concept bij de collega’s en draag ik bij tot hun sensibilisering ertoe. Ik doe inhoudelijke voorstellen tot de instelling van het intern controlesysteem aan de gemeentesecretaris, het directiecomité en de politieke overheid. Eens het ontwerp van intern controlesysteem vastgesteld ben ik de drijvende kracht achter de concrete instelling ervan via een door mij uitgewerkte strategie. Ik evalueer op gezette tijdstippen de vooruitgang van de implementatie en de effectiviteit van het weerhouden interne controlesysteem.

Taken & activiteiten

Conceptualisering van het interne controlesysteem:

-Doelstellingenproces: centraliseren en harmoniseren van de missie, de visie, de strategische en de operationele doelstellingen;

-Procesmanagement: de processen worden voorzien van een proceseigenaar en worden in kaart gebracht, gedocumenteerd, en houden rekening met de doelstellingen. Hiertoe kan een specifiek programma worden beheerd;

-Risicomanagement: de uitwerking met de proceseigenaren van een strategisch en operationeel risicoraamwerk;

-Monitoring van de resultaten in functie van de gestelde doelstellingen, verfijning van het programma Strat &Gov;

-Analyse van de informatie- en documentenstromen;

-Actualisering en verfijning van het kennisbeheerssysteem.

Profiel

Profiel

Diploma

In het bezit zijn van een Masterdiploma.

Aantoonbare gevolgde vormingen in het domein van de interne controle vormen een pluspunt.

Competenties

 • Tweetalig zijn NL/FR;
 • Een aantoonbare ervaring hebben in het domein van de interne controle;
 • Integer, loyaal en professioneel handelen;
 • Zin voor analyse en synthese;
 • Informatie en expertise uitwisselen met mijn collega’s om de vastgestelde doelen te verwezenlijken;
 • Conflicten beheren;
 • Verandering in goede banen leiden;
 • Zich mondeling uitdrukken;
 • Resultaatgericht werken.

Aanbod

Aanbod

Indiensttreding

Onmiddellijk – Contract van onbepaalde duur 36u/week.

Voordelen

Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fietspremie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

Functie GSM met split billing en functiecomputer.

 • Online op:di 30 januari 2024
 • Locatie: Gemeentebestuur van Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel OFFICE FRONT
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]