Functieomschrijving

Coördinator stedelijke vernieuwing & gesubsidieerde projecten

Functie

Missie

Als coördinator van de stadsvernieuwingsprogramma's en gesubsidieerde projecten ben ik verantwoordelijk om studies te ontwikkelen en de goede uitvoering van de projecten die zijn geselecteerd bij pijler 2 van het Stadsbeleidsprogramma te waarborgen, en in een tweede fase om de uitvoering van de projecten voor de eerste pijler van het Stadsbeleid te ontwikkelen en op te volgen. Ik sta borg voor de goede uitvoering van het programma voor pijler 1, de prospectie en de redactie van het programma voor pijler 1, en de goede uitvoering van alle aspecten van de projecten van het Stadsbeleid, pijlers 1 en 2. Ik sta eveneens borg voor de goede uitvoering van mogelijke andere gesubsidieerde projecten onder mijn toezicht.

Taken

Vergaderingen opvolgen (agenda, notulen, ...)

Overheidsopdrachten beheren - uitvoering en opvolging

De verschillende niveaus die deel uitmaken van het besluitvormingsproces inlichten en informeren

Communiceren en contact onderhouden met de bewoners

Acties voor burgerparticipatie voorbereiden

De projecten, de interventieteams en de partners coördineren

De fasen van het project en de termijnen ervan bepalen en plannen

Een netwerk van interne contacten opbouwen/onderhouden (projectverantwoordelijken, gewestelijke toezichthouder, ...)

Een schakel vormen tussen de verschillende gemeentelijke en gewestelijke spelers en mogelijke partners

Informeren, documenten toezenden en jaarverslagen opstellen in het kader van de subsidies

Communicatieacties voor het grote publiek organiseren

Begrotingsraming en opvolging

Het gemeentelijk besluitvormingsproces naleven (college, raad)

De conformiteit van de administratieve procedures waarborgen

De financiële procedures volgen

Profiel

Diploma: In het bezit zijn van een Master diploma Ruimtelijk beheer en stadsontwikkeling, Stedenbouw en ruimtelijke ordening, Stedenbouw of Architectuur.

Vaardigheden & Kennis

Tweetalig FR/NL

Minimaal 5 jaar beroepservaring

Analyseren

Communiceren

Creatief handelen

Een netwerk uitbouwen

Eigen werk structureren

Handelen met integriteit en professionalisme

Resultaat gericht werken

Samenwerken

Zich aanpassen

Kennis van Excel, Internet, Outlook, Powerpoint, Word

Autocad

Grafische 2D- en 3D-software

Kennis van bouwtechnieken

Classificatie- en archiveringsmethode

Gemeentelijk reglement

Interne procedures

Veiligheidsregels en-voorschriften

De wetgeving en reglementering in verband met overheidsopdrachten

Zich duidelijk uitdrukken

Aanbod

Indiensttreding: 01.01.2021

Contract: Contract van onbepaalde duur

Voordelen: MIVB abonnement, bedrijfsparking, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, talrijke vormingsmogelijkheden, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

  • Online op:di 27 oktober 2020
  • Locatie: Gemeentebestuur van Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

  • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel FRONT OFFICE
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]