Functieomschrijving

Architect

Functie

OPDRACHT

Als ontwerper en/of vertegenwoordiger van de opdrachtgever analyseer ik de aanvragen met het oog op de uitvoering van bouw-, aanleg- en/of renovatieprojecten. Ik heb een adviserende rol ten aanzien van het bestuur.
Ik ontwerp constructies en/of ruimtes en houd daarbij rekening met beperkingen op het vlak van techniek, budget en tijd. Ik beheer de projecten van werken die verband houden met mijn expertisedomein, tot aan de volledige overdracht van de verantwoordelijkheden aan de toekomstige beheerders. Ik doe een beroep op de deskundigen van mijn intern en/of extern netwerk en werk met hen samen.

TAKEN EN ACTIVITEITEN

- Aanvraagdossiers van stedenbouwkundige en milieuvergunningen opmaken

- Aanvragen analyseren

- De geselecteerde inschrijver(s) en de betrokken diensten op de hoogte brengen en de opdracht plaatsen

- De hiërarchie en de subsidiërende overheden informeren, adviseren en hen voorzien van adviezen

- De stappen in een communicatieproject begroten, vastleggen en plannen

- De technische bepalingen (bestekken, plannen, opmetingsstaten, lijst van te raadplegen bedrijven..) opmaken

- De werf opvolgen en de conformiteit van de werken controleren

- Doelstellingen vastleggen

- Dossiers met betrekking tot - onder andere - aansluiting op nutsvoorzieningen samenstellen, opmaken en opvolgen

- Dossiers met betrekking tot - onder andere - doorstaan van technische controles samenstellen, opmaken en opvolgen

- Een intern en/of extern netwerk uitbouwen/onderhouden

- Een technische evaluatie van de offertes analyseren, evalueren en opstellen; een gunningsvoorstel opmaken in samenwerking met de cel "Overheidsopdrachten"

- Gegevens en behoeftes verzamelen

- Het programma opstellen en overgaan tot haalbaarheidsstudies

- Overgaan tot de voorlopige en definitieve oplevering

- Postinterventiedossiers (PID) controleren

- Processen-verbaal, documenten, rapporten en eindafrekeningen opstellen

- Schattingen maken en grafische documenten opstellen

- Subsidies vinden

- Technische adviezen uitbrengen over de staat waarin de gouwen en infrastructuren verkeren (pathologie van het gebouw, …)

- Werfvergaderingen organiseren en leiden

Profiel

DIPLOMA

In het bezit zijn van een Master architectuur.

COMPETENTIES

- Minimum 5 jaar ervaring

- Ervaring hebben met het opstellen van lastenboeken en werfopvolging

- Kennis van de openbare opdrachten

- Analyseren

- Communiceren

- Creatief handelen

- Een netwerk uitbouwen

- Eigen werk structureren

- Handelen met integriteit en professionalisme

- Resultaat gericht werken

- Samenwerken

Aanbod

INDIENSTTREDING: 01.01.2022– Contract van onbepaalde duur 36u/week

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

  • Online op:di 1 juni 2021
  • Locatie: Gemeentebestuur Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

  • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel FRONT OFFICE
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]