Functieomschrijving

Operationeel Verantwoordelijke dienst Mobiliteit A1

Functie

Opdrachten

 • Invoering van het mobiliteitsbeleid in overeenstemming met het gewestelijke en gemeentelijke beleid, in samenwerking met de overige gemeentelijke diensten
 • Bevordering van de actieve verplaatsingswijzen (wandelen, fietsen, openbaar vervoer of collectief vervoer)
 • Onderhoud van de netwerken van nutsvoorzieningen
 • Onderhoud van het netwerk van gemeentewegen
 • Parkeerbeleid
 • Beveiliging van evenementen op de openbare weg
 • Heffing van retributies op de bezetting van de openbare ruimte
 • Controle op en preventie van inbreuken
 • Levering van de verslagen gevraagd door de overheid
 • Voorbereiding, toepassing en controle op de toepassing van beslissingen

Activiteiten

 • Bijdragen aan de uitwerking van gewestelijke en gemeentelijke planningsinstrumenten
 • Voorstellen van sectorale beleidslijnen inzake verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer en verkeersveiligheid
 • Ontwerpen van gemeentelijke en gewestelijke openbare ruimten, van de studiefase tot de inrichtingsfase
 • Opstellen en bijwerken van reglementen in verband met de mobiliteit
 • Opvolgen van de evolutie van de gewestelijke regelgeving inzake parkeren
 • Bijwerken van het gemeentelijke parkeerplan
 • Opvolgen van de gedelegeerde opdrachten inzake controle en heffingen op het parkeren op de openbare weg
 • Bijwerken van het bedrijfsvervoerplan en opvolgen van de acties voor de bevordering van het duurzame beheer van de verplaatsingen van het bestuur
 • Opvolgen van de toepassing van het sectorale beleid op het terrein (zone 30, leverancierszone, stalling van fietsen, ...)
 • Initiatief nemen tot bewustmakings- en opvoedingsacties in verband met mobiliteit (fietspool in de scholen, grootschalige communicatie, organisatie van het Mobiliteitsdorp, ...)
 • Aanleveren van ondersteunende documenten voor de communicatie van de door het college gemandateerde personen
 • Beantwoorden van vragen en klachten met betrekking tot mobiliteit afkomstig van het college, collega’s van andere diensten en burgers
 • Uitbouwen en ter beschikking stellen aan andere diensten van een expertise inzake mobiliteit (in het kader van de uitwerking van wijkcontractprojecten, opvolging van grote wegenwerven, toegankelijkheid voor PBM, ...)
 • Beheren van het team van de dienst Mobiliteit
 • Voorbereiden en controleren van ontwerpbeslissingen die aan het college of de gemeenteraad voorgelegd worden

Profiel

Diploma

 • Master of licentie Stedenbouw, Architectuur, Geografie, Ruimtelijke Planning of Beheer van het Stadsmilieu (erkend door NARIC-Vlaanderen of de Federatie Wallonië-Brussel)
 • De CeMA-opleiding (Mobiliteitsadviseur) gevolgd hebben is een troef
 • Selor-taalbrevet art 8 en 10.

Profiel

 • Kennis van de specifieke regelgevingen inzake mobiliteit, parkeerbeleid en vervoerplannen en van de gewestelijke besluiten en ordonnanties, de wegcode, het reglement voor de wegbeheerder, de GSV, ...
 • Kennis van specifieke plannen inzake mobiliteit (parkeerplan, voetgangersplan, fietsplan, goederenplan, beheersovereenkomst van de MIVB, ...)
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en concessies voor openbaredienstverlening
 • Integriteit en professionalisme
 • Communicatieve vaardigheden
 • Vlotte omgang met het publiek
 • Teamgeest
 • Kennis van het gebruik van eenvoudige gegevensbanken
 • Resultaat- en klantgerichtheid
 • Vermogen tot zelfontplooiing
 • Vaardigheden inzake projectbeheer
 • Vaardigheden inzake het lezen en analyseren van het grondgebied
 • Redactionele vaardigheden
 • Vaardigheden inzake het analyseren, interpreteren en presenteren van resultaten

Aanbod

Indiensttreding: Onmiddellijk – Contract onbepaalde duur

Voordelen

MIVB-abonnement (mogelijkheid tot tussenkomst in de verplaatsingskosten), bedrijfsparking, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, talrijke opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques en extralegale voordelen.

 • Online op:ma 28 december 2020
 • Locatie: Gemeentebestuur Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel FRONT OFFICE
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]