Functieomschrijving

Operationeel Verantwoordelijke Regie der werken A1

Functie

OPDRACHT

Als verantwoordelijke voor de resultaten van mijn dienst/onderafdeling, coördineer en zorg ik voor de opvolging van de activiteiten ervan, op basis van mijn ervaring en met naleving van de wetgeving. Ik voer de strategische keuzes uit die door mijn sectorverantwoordelijke worden doorgegeven. Ik leid mijn team zo dat er goede relaties worden opgebouwd. Ik heb oog voor de kwaliteit en voor de klanttevredenheid.
Ik bevorder de toepassing van de waarden en heb een voorbeeldrol op het vlak van de waarden die door het bestuur worden uitgedragen.

TAKEN EN ACTIVITEITEN

Onderstaande lijst van verantwoordelijkheden en taken wordt gegeven als voorbeeld en is niet beperkend. Ze heeft als doel om de belangrijkste activiteiten van de titularis van de functie te beschrijven. Deze laatste kan door de algemene directie worden belast met elke andere taak die de belangen van de werkgever dient en waarvoor hem de gepaste middelen werden verschaft.

Administratieve ondersteuning
Beheer van dossiers die aan het college, de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid worden
Beheer van de inkomende en uitgaande post
Opstelling van activiteitverslagen
Behandeling van de documenten en van informatie
Toezicht op de actualisering van de processen en van het kennissysteeem inzake producten
Teambeheer
Communicatie van de noodzakelijke informatie aan het team
Bepaling van de teamdoelstellingen in overleg met de sectorverantwoordelijke
Ontwikkeling van de teamcohesie
Evaluatie van de teamresultaten
"Dagelijks" personeelsbeheer (vakanties, aanwezigheden, afwezigheden) door toe te zien op de resulta
Beheer van de resultaten en van de vaardigheden van de medewerkers (door het stimuleren van vorming)
Beheer en individuele ontwikkeling van de medewerkers
Optimalisering van de teamwerking
Organisatie en verdeling van het werk
Projectbeheer
Algemene evaluatie van het project
Aansturing van het project van het projectteam (interne en externe medewerkers)
Naleving van de overeenstemming van het project met de strategische doelstellingen
Dienst- en onderafdelingsbeheer
Toepassing van de wetgeving met betrekking tot de dienst
Uitvoeren van de strategische doelstellingen
Beheer van de relaties met de interne en externe diensten
Beheer van het kader (en) van het personeelsbestand
Formulering van de begrotingsvoorstellen, beheer van de begroting (afstemming activiteiten/begroting
Formulering van voorstellen betreffende operationele doelstellingen voor de dienst en, na goedkeuri
Rapportering, informatievverstrekking en formulering van voorstellen aan hiërarchie

Profiel

COMPETENTIES : ANDERE TOEGANGSVOORWAARDEN

Functies

Excel .
Internet .
Outlook .
Word .

Arnoweb .
BOS .
Cipal .
Picomto .
Prime Time .
Sensus .
Talent Finder .
Technische vaardigheden-Technische bekwaamheid
HR-intervieuwtechnieken ..
Communicatie technieken .
Conflictbeheersingstechnieken .
Technische vaardigheden-Interne en externe contexte
Interne werkprocedures .
Technische vaardigheden-Taal
Tweetaliheid FR/NL (indien vereist voor het kader) .
Goede kennis van de structuur van het bestuur en van de verschillende diensten/opdrachten .
Managementvaardigheden .
Grondige kennis van de behandelde materie .
Minimaal vijf jaar beroepservaring .
Technische vaardigheden-Methodologie/Interne procedure
Reglementering/Legislatie van de dienst .
Technische vaardigheden-Reglementering/Wetgeving
Gemeentelijke reglementen .
Technische vaardigheden-Beschreven technische expressie
Complexe en strategische documenten schrijven .
Minimaal opleidingsniveau
Master .

COMPETENTIES:

Handelen met integriteit en professionelisme

Loyaal handelen

Analyseren

Assertiviteit

Schriftelijk communiceren

Samenwerken

Een team leiden

Beslissen

Emoties beheren

Conflicten beheren

Onderhandelen

Verandering sturen

Werk van de medewerkers plannen en organiseren

Mondeling voorstellen

Resultaat gericht werken

Aanbod

contract van onbepaalde duur vanaf 01.08.2020

VOORDELEN

MIVB-abonnement (of terugbetaling van andere openbaarvervoerskosten), bedrijfsparking, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, talrijke opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. Evenwicht privé/professioneel leven.

  • Online op:di 30 juni 2020
  • Locatie: Regie der werken

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

  • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel LAETITIA VERDONCK
op het nummer: 022476222
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]