Functieomschrijving

Technisch tekenaar - Vervangingscontract

Functie

OPDRACHT

Als technisch tekenaar draag ik bij aan de missie van de dienst door het uitwerken en opvolgen van de projecten. Daarnaast sta ik in voor het tekenwerk bij complexere projecten.

TAKEN EN ACTIVITEITEN

- Aanvraagdossiers van stedenbouwkundige en milieuvergunningen opmaken
- Aanvragen analyseren
- Data verzamelen en behoeften in kaart brengen (aanvragen van de dienst Onderhoud)
- De geselecteerde inschrijver(s) en de betrokken diensten op de hoogte brengen
- De hiërarchie en de subsidiërende overheden informeren, adviseren en hen voorzien van adviezen
- De sport- en buitenspeelvoorzieningen beheren (inrichting, controles enz,...)
- De stappen in een project begroten, vastleggen en plannen
- De technische bepalingen (bestekken, plannen, opmetingsstaten, lijst van te raadplegen bedrijven..) opmaken
- De werf opvolgen en de conformiteit van de werken controleren
- Een intern en/of extern netwerk uitbouwen/onderhouden
- Een technische evaluatie van de offertes analyseren, evalueren en opstellen; een gunningsvoorstel opmaken in samenwerking met de cel “overheidsopdrachten”
- Het programma opstellen en overgaan tot haalbaarheidsstudies
- Technische adviezen formuleren over de staat van de sport- en buitenspeelvoorzieningen
- Werfvergaderingen organiseren en leiden
- Zorgen voor de technische opvolging en de ondersteuning van de bewoners tot aan de definitieve oplevering en, indien nodig, in het kader van de tienjarige garantie

Profiel

DIPLOMA

In het bezit zijn van een bachelor diploma in de bouw, tekenaar, of een gelijkgesteld diploma.

ALGEMENE COMPETENTIES

- Analyseren
- Communiceren
- Creatief handelen
- Een netwerk uitbouwen
- Eigen werk structureren
- Handelen met integriteit en professionalisme
- Resultaat gericht werken
- Samenwerken
- Zich aanpassen

TECHNISCHE COMPETENTIES

- Bureautica : Adobe, Excel, Internet, Outlook, Photoshop, Powerpoint, Word
- Werking van het gemeentebestuur en de diensten, gemeentelijk reglement
- Veiligheidsregels en-voorschriften
- Wetgeving betreffende de overheidsopdrachten
- Bouwtechnieken
- Tekentechnieken (ontwerp, lezen en analyseren van plannen, IDPB-plannen voor evacuatie/signalisatie)

Taal

Goede kennis van de tweede landstaal (Selor art. 8 & 10).

Aanbod

INDIENSTTREDING: Onmiddellijk – Vervangingscontract van bepaalde duur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperator.

  • Online op:ma 18 september 2023
  • Locatie: Gemeentebestuur Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

  • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel OFFICE FRONT
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]