Functieomschrijving

Verantwoordelijke van de Sector Studie & Beheer van de gebouwen A6 (M/V)

Functie

OPDRACHT

o Als hoofd van de sector Studie-beheer van het gebouwde die 4 diensten telt (Architectuur, Mobiliteit, Stedenbouw, Patrimonium/Grondbedrijf), draag ik de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en doeltreffendheid van de geleverde dienst. Teneinde dit doel te bereiken, coördineer ik de activiteiten van de verschillende onderdelen van de sector, draag ik bij tot een optimale interne en externe communicatie en waak ik over de loyale uitvoering van de genomen beslissingen. Ik evalueer constant de prestaties van de sector en geef de nodige organisatorische impulsen binnen de diensten die er deel van uitmaken.

o Als lid van het directiecomité sta ik de Gemeentesecretaris bij in de voorbereiding van de besluitvorming, de transversale vertaling van de geformuleerde strategische objectieven door de politieke organen alsook in de ontwikkeling van een organisatiecultuur die zowel klantvriendelijk als resultaatgericht is.
Ik sta in voor de promotie van en heb een voorbeeldfunctie betreffende de waarden vooropgesteld door het Bestuur.

VOORNAAMSTE TRANSVERSALE ACTIVITEITEN :

Beheer van de sector:
 Opmaak en voorstel van strategische objectieven aan het directiecomité gebaseerd op politieke beslissingen
 Bepaling en supervisie over het operationeel plan met de operationele verantwoordelijken van mijn sector
 Supervisie en validatie van de uitvoering van de strategische- en operationele objectieven van de sector
 Analyse van de overeenstemming van de projecten met de strategische objectieven
 Algemene evaluatie van de projecten
 Informatie en voorstellen aan de hiërarchie
 Opstellen van nieuwe interne procedures in samenhang met andere sectoren
 Algemene controle van de begroting van de sector op basis van de voorstellen van de operationele verantwoordelijken. Toezien over de begrotingsreporting door de operationele verantwoordelijken
 Toezicht houden op de naleving van de wetgeving met betrekking tot de sector
 Vooruitziend beheer van het kader en de effectieven van de sector
 Verantwoordelijkheid voor de interne controle van de sector door middel van opvolgings- en prestatieindicatoren

Beheer van de operationele verantwoordelijken van de sector:
 Coördinatie en supervisie van de operationele verantwoordelijken van de sector
 Aanwerving van directe medewerkers, evaluatie van de prestaties van de diensten en operationele verantwoordelijken
 Supervisie van het vormingsplan van de sector
 Individueel beheer en ontwikkeling van de medewerkers
 Mededeling van de noodzakelijke informatie aan de ploegen en de hiërarchie

Administratief beheer:
 Validatie van de inkomende en uitgaande briefwisseling
 Validatie van de dossiers onderworpen aan interne en externe controle
 Validatie van de dossiers voorgelegd aan het college en aan de raad

Profiel

DIPLOMA : In het bezit zijn van een Technisch Master diploma (Ingenieur, Architectuur,..)

COMPETENTIES

- Grondige kennis van de te behandelen technische materie

- Kennis van managementtechnieken

- Kennis van communicatietechnieken

- Conflictbeheer

- Ervaring van minimaal 5 jaar in het beheer van een dienst

- Analyseren, leerbekwaamheid/zelfontwikkeling, beslissen, een ploeg leiden, de verandering besturen, handelen met loyauteit, samenwerken/groepsgeest, resultaatsgericht werken

Taal

Tweetalig NL/FR : Selor attest : artikel 12 of niveau 1.

Aanbod

INDIENSTTREDING: Onmiddellijk – Contract van onbepaalde duur 36u/week.

VOORDELEN: Maaltijdcheques van 8,00€/werkdag, MIVB abonnement, hospitalisatieverzekering, fiets premie, voetgangerspremie, bedrijfsparking, evenwicht privéleven/professioneel leven, mogelijkheid om 2 dagen/week maximum te telewerken, 36 jaarlijkse vakantiedagen naar rato van het uurrooster, aanvullende pensioenverzekering ten laste van de werkgever voor het contractueel personeel, kortingen op Touroperators.

Functie GSM met split billing en functiecomputer.

  • Online op:wo 2 maart 2022
  • Locatie: Gemeentebestuur Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

  • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel FRONT OFFICE
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]