Functieomschrijving

Verantwoordelijke voor de sector Burger Niv. A6

Bedrijfsdetails

DHR:
‘Een directiecomitélid dat actief betrokken is bij het transversale beheer van het bestuur’

Functie

Sectormanagement:

 • Opmaak en voorstelling van strategische doelstellingen in het Directiecomité op basis van de beleidsbeslissingen
 • Vastlegging en supervisie van het operationeel plan met de operationele verantwoordelijken van de sector
 • Supervisie en validering van de uitvoering van de strategische en operationele doelstellingen van de sector
 • Analyse van de overeenstemming van de projecten met de strategische doelstellingen
 • Algemene evaluatie van de projecten
 • Informatieverstrekking en formulering van voorstellen aan de hiërarchie
 • Invoering van nieuwe interne procedures of procedures die verband houden met andere sectoren
 • Algemene controle van de begroting van de sector op basis van de voorstellen van de operationele verantwoordelijken - Toezicht op de begrotingsrapportering door de operationele verantwoordelijken
 • Toezicht op de naleving van de sectorgebonden wetgeving
 • Provisioneel beheer van de personeelsformatie en het personeelsbestand van de sector
 • Verantwoordelijkheid voor de interne controle van de sector door middel van prestatie- en opvolgingsindicatoren
 • Organisatie van de sector

Management van de operationele verantwoordelijken van de afdelingen
Burgerlijke Stand, Bevolking, Vreemdelingen en Sociale Actie :

 • Coördinatie van en toezicht op de operationele verantwoordelijken van de sector;
 • Aanwerving van rechtstreekse medewerkers, evaluatie van de prestaties van de diensten en de operationele verantwoordelijken;
 • Supervisie van het opleidingsplan van de sector;
 • Management en individuele ontwikkeling van de medewerkers;
 • Communicatie van de noodzakelijke informatie aan de teams en de hiërarchie.

Administratief beheer:

 • Validering van de inkomende en uitgaande post;
 • Validering van de dossiers die aan interne en externe controle onderworpen zijn;
 • Validering van de dossiers die aan het college en/of de gemeenteraad voorgelegd worden.

Profiel

 • Minimaal studieniveau: master in humane wetenschappen;
 • Certificaat van kennis van de tweede landstaal;

Technische vaardigheden

 • Goede kennis van het gemeentebestuur en zijn diensten en opdrachten;
 • Grondige kennis van de behandelde materie of bereidheid om die te verwerven;
 • Kennis van managementtechnieken;
 • Minstens 5 jaar ervaring met dienstmanagement.
 • Als hoofd van uw sector draagt u de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de doeltreffendheid van de geboden dienstverlening. Hiertoe coördineert u de activiteiten van de verschillende afdelingen van de sector, draagt u bij tot een optimale interne en externe communicatie en ziet u toe op een getrouwe uitvoering van de genomen beslissingen. U evalueert voortdurend de door de sector geleverde prestaties en geeft de nodige impulsen op het vlak van organisatie binnen de afdelingen die samen de sector vormen.
 • Als directiecomitélid helpt u de gemeentesecretaris bij de voorbereiding van de besluitvorming, de transversale vertaling van de strategische doelstellingen die geformuleerd worden door de politieke besluitvormingsorganen en de ontwikkeling van een aangename en resultaatgerichte organisatiecultuur.
  U bevordert de toepassing van de waarden en hebt een voorbeeldrol op het vlak van de waarden die door het bestuur uitgedragen worden.

Aanbod

Indiensttreding: 03.01.2020

Overeenkomst: Contract van onbepaalde duur. Mogelijkheid tot loopbaanevolutie en vaste benoeming.

Voordelen: Mogelijkheid tot tussenkomst in de verplaatsingskosten (MOBIB), bedrijfsparking, goede bereikbaarheid, hedendaagse werkomgeving, maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering.

 • Online op:wo 4 december 2019
 • Locatie: Gemeentebestuur Evere

Administration communale d'Evere

10 square Hoedemaekers
1140 Evere
België

 • Tel: 02/247.62.22

Interesse?

Voor meer informatie:
Bel FRONT OFFICE
op het nummer: 02/247.62.22
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]